Altsayfa Banner

20 mart / march 2017  

 

 Programın pdf haline buradan ulaşabilirsiniz

 

Yer / Place: Mimarlar Odası İzmir Şubesi / Chamber of Architactures İzmir Branch.
Kayıt / Registration    09.00-10.00
Açılış / Opening        10.00-11.00

 

11.00-11.50 TEMATİK AÇILIŞ SUNUM
Thematic Opening Presentation

Matthias BRUNO Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
The Role of Turkish Marbles in the Ancient Roman World Donato ATTANASIO, Matthias BRUNO, A.Bahadır YAVUZ

 

11.50-13.00 Öğle Yemeği / Lunch:

 

TAŞ ve JEOLOJİ
Stone  and Geology

Prof.Dr. Mümtaz ÇOLAK (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University) Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜNDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University) Oturum Başkanları / Session  Chairs

13.00-13.30 Erdoğan YÜZER
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Anadolu Doğaltaşlarının Tarihsel Dönemler Boyunca Mimaride Kullanılması
Architectural Usage of  Anatolian Natural Stones Through History

13.30-13.50 Fuzuli YAĞMURLU    
GB-Anadolu’da Yer Alan Otokton ve Allokton Mermer Yataklarının Oluşum Şekilleri ve Jeolojik Özellikleri
Formation Types and Geological Features of the Autochthonous and Allochthonous Marble Deposits in SW-Anatolia

13.50-14.10 Demir ERKANOL, Abdulkerim AYDINDAĞ    
Türkiye Geneli Doğal Taş Potansiyel Alanları
Potential Areas of Natural Stones In Turkey

14.10-14.30 Ahmet Hamdi DELİORMANLI, Nobert H. MAERZ  
Granit Ocaklarında Flat Jack Metodu ile Stres Ölçümü
Ground Stres Measurements Using Flat Jack Method in Granite Quarry
 
14.30-14.40 Ara / Coffee Break:

 

TAŞ ve JEOLOJİ
Stone  and Geology

Prof.Dr. Fuzuli YAĞMURLU (Süleyman Demirel Üniversitesi / Süleyman Demirel University)
Doç.Dr. Bilal SARI (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanları / Session Chairs

14.40-15.10 Luis LOPES
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Portuguese Dimesion Stones: Sector Characterization and International Market Strategies

15.10-15.30 İsmail İŞİNTEK  
Karbonatkayalardadiyajenetiközelliklerve  fasiyeskayarengininasıletkiler?BatıAnadolu Mesozoyikkarbonatistifindenörnekler.
How diagenetic and facies characteristics effect the rock color? Examples from the Mesozoic carbonate sequence in Western Anatolia.

 

15.30-15.50 Sefer ÖRÇEN, ÇetinYEŞİLOVA, Hüsnü ŞOS    
Fosilli Kireçtaşlarına İki Örnek: Eflani ve Pervari Taşları
Two Examples for Fossiliferous  Limestones: Eflani and Pervani Rocks

15.50-16.00 Ara / Coffee Break

 

16.00-16.45 Ömer Selçuk BAZ
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    

 

Ara / Coffee Break: 15.50-16.00

 

TAŞ ve MİMARİ TASARIM
Stone and Architectural Design

Doç.Dr. Deniz GÜNER (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanı / Session Chair
 

17.00-17.15 Deniz DOKGÖZ    
Çağdaş Mimari Üretim Pratikleri Bağlamında Taşın Kullanımı
Use of Stone in Contemporary Architectural Production Practices
 
17.15-17.30 Didem AKYOL ALTUN    
Teknoloji Çağının Taş Cepheleri
Stone Facades of Technology Era

 

17.30-17.45 İbrahim TÜRKERİ    
Mimari Tasarımda Doğal Taş Kullanımına Yeni Bir Alan Açmayı Öngören Şapel Tasarımı
Study Design for Preserving A New Field for Use of Natural Stone In Architectural Design

 

Ara / Coffee Break: 17.45-18.00

 

18.00-18.45 Hüseyin YANAR
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Görünmez Ayasofya: Taş, Buz, Mimarlık ve Sanat Arasında
Invisable Hagia Sophia: Between Stone, Ice, Architecture and Art

 

TAŞIN SOSYO-KÜLTÜREL ANLAMI
Socio-Cultural Meaning of Stone

Doç.Dr. Harun ÜRER (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / İzmir Katip Çelebi University)
Oturum Başkanı / Session Chair
 

18.45-19.00 Ertan DAŞ  
Taş Çiçekler: Orta Asya Kültür Ortamından Anadolu’ya Mezar Taşı Geleneği
Stone Flowers: The Tradition of Tombstones from Central Asian Culture to Anatolia

 

19.00-19.15 İsmet Emre USTA, Halil İbrahim ALPASLAN    
Batı Anadolu’daki Antik Yapılarda Taş ve Taşçı İzleri
Stone and Stonemasons Marks in Ancient Buildings of Western Anatolia

 

19.15-19.30 Berna GÜÇ, Melike GÜNER    
Taşın Sosyal Yönü: Binek Taşı, Sadaka Taşı ve Yitik Taşı
The Social Aspects of Stone: Mounting Stones, Alms Stones and Stone Lost and Found Niches
 

 

21  mart / march

Yer / Place: Mimarlar Odası İzmir Şubesi / Chamber of Architactures İzmir Branch.

 

TAŞ; BAKIM, ONARIM ve RESTORASYON
Stone Maintenance-Repair and Restoration

Prof.Dr. Erdoğan YÜZER (İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul Teknik University)
Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK (Süleyman Demirel Üniversitesi / Süleyman Demirel University)
Oturum Başkanları / Session Chairs
 

09.00-09.30 Jose MIRAO, Luis DIAS, Ines CARDOSO,
Pedro BARRULAS, Ana Teresa CALDEIRA,
Patricia MOITA, Cristina DIAS, Luis LOPES, Antonio CANDEIAS
Çağrılı Konuşmacılar / Invited Speakers 
Stone Chemical and Mineralogical Research in Hercules Laboratory, PORTUGAL

 

09.30-09.50 Tamer TOPAL, Yavuz KAYA  
Hasankeyf Antik Şehrindeki Dolomitik Kireçtaşının Özellikleri ve Farklı Çevre Koşullarındaki Davranışı, Türkiye
Properties and Behaviour of Dolomitic Limestone Under Different Environmental Conditions at Hasankeyf Antique City,Turkey

 

 09.50-10.10 Serkan O. ANGI  
Tarihi Yapıların Koruma ve Restorasyon Çalışmalarında Doğal Taş Envanterinin Bilgisayar Veritabanı Kullanılarak Hazırlanmasının Önemi ve Dünya’dan Örnekler
The Importance of Preparing Natural Stone Inventory for Conservation and Restoration Works of
Historical Buildings using Computer Database and Examples from around the World

 

10.10-10.30 İsmail Yıldırım TOSUN    
Viranşehir- Diyarbakır Gözenekli Bazalt ve Kalker Taşları -Tarihi Eserlerin Çimentolanması Güçlendirilmesi
Viranşehir-Diyarbakır Porous Basalt and Cinder Limestones -Strengthening Cement Paste Study

 

Ara / Coffee Break: 10.30-10.45
 
 
 
TAŞ ve JEOLOJİ
Stone and Geology

Prof.Dr. Tamer TOPAL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Orta Doğu Teknik University) Öğr.Gör. Ramazan HACIMUSTAFAOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University) Oturum Başkanları / Session  Chairs

10.45-11.15 Agostinho da SILVA
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Industry 4.0 in Stone Production (Inovstone 4.0)

 

11.15-11.35 Ahmet Hamdi DELİORMANLI, Mehmet ÖZDOĞAN    
Açık Maden Ocaklarında Oluşan Şev Duraysızlıklarının İzlenmesinde Yersel Lazer Tarama Tekniklerinin (TLS-LiDAR) Kullanımı
Terrestrial Laser Scanning (TLS-LiDAR): Applications for Quarry

 

11.35-11.55 Mahmut MUTLUTÜRK  
Taş Kusurlarının Araştırılması ve Jeolojideki Önemi
Investigation of Stone Defects and Its Importance in Geology

 

11:55 / 13:00 Öğle Yemeği / Lunch:

 

TAŞ; BAKIM, ONARIM ve RESTORASYON
Stone Maintenance-Repair and Restoration
Prof.Dr. M.Yalçın KOCA (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University) Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK (Dokuz Eylü Üniversitesi / Dokuz Eylül University) Oturum Başkanları / Session  Chairs
 

 

13.00-13.20 A. Bahadır YAVUZ, Tamer TOPAL    
Sodyum Sülfat Yaşlandırma Deneylerinde Farklı Kuruma Sıcaklıklarının Bazı Muğla Mermerlerine Etkileri (Türkiye)
Effects of Different Drying Temperatures on Some Muğla Marbles (Turkey) During Sodium Sulphate Ageing Tests

 

13.20-13.40 Selman ER, Candan ALPTEKİN, Murat YILMAZ, Atiye TUĞRUL  
Tarihi Yapılarda Kullanılan Doğal Taşların Farklı Sıcaklıklarda Sertlik ve Aşınma Özellikleri Hardnessand Abrasivness Properies at Different Temperaturesof Natural Stones Used in Historical Buildings: Examples of Marmara Marble and Kufekı Stone
 

13.40-14.00 Metin BAĞCI,  Sevgi ÇETİNTAŞ,
Mustafa YILDIZ, Ahmet YILDIZ, Can BAŞARAN    
Tuz Buharı Uygulamasının İgnimbiritlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
The Effect of Salt Mist Application on Physical and Mechanical Properties of Ignimbrites

 

 

14.00-14.20 Mustafa YILDIZ, Ahmet YILDIZ,
Metin BAĞCI, Sevgi ÇETİNTAŞ, Can BAŞARAN    
Islatma Kuruma Deneyi Yardımıyla İgnimbiritlerin Bozunma Durumlarının Araştırılması
Investigation of Weathering Situations of Ignimbrites After Wetting-drying Tests

 

Ara / Coffee Break: 14:20 / 14:30

 

TAŞ; BAKIM, ONARIM ve RESTORASYON
Stone Maintenance-Repair and Restoration

 

Prof.Dr. Luis LOPES (Universidade of Évora, Portugal)
Agostinho da SILVA (Companhia de Equipamentos Industriais Lda., São João da Madeira, Portugal)
Oturum Başkanları / Session Chairs

 


14.30-14.50 A.M. AFONSO, N. LINO, M. SALES-GOMES    
Coloration of “CINZA PINHEL” Granite Ornamental Stones

 

14.50-15.10 Nusret BOZKURT, Mirzeydin MUTLU    
Ahlat ve Güroymak İgnimbiritlerinin Fiziki Özelliklerinin Araştırılması
The Determination oh the Physical Properties of Ahlat and Güroymak Ignimbrites

 

 

15.10-15.30 Sevgi ÇETİNTAŞ, Metin BAĞCI,
Mustafa YILDIZ, Ahmet YILDIZ, Can BAŞARAN    
İgnimbiritlerin Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi
The Investigation of Abrasion Characteristics of Ignimbrites


15.30-15.50 Upali de Silva JAYAWARDENA    
A Study on the Present States of Different Rocks of Ancient Monuments in Sri Lanka

 

Ara / Coffee Break: 15:50 / 16:00

 
16.00-16.45 H.Sinan OMACAN
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
“Malzemenin Sembolizmi - Taşın Kalıcılığı”
“Symbolism of Material - Permanency of Stone”

 

Ara / Coffee Break: 16:45 / 17:00

 

TAŞ ve KORUMA
Stone and Conservation

Yrd.Doç.Dr. Akın ERSOY (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanı / Session Chair
 

17.00-17.15 Deniz ÖZKUT    
Arkeolojik Mirasın Sunumu: Side Tyche Tapınağı
Representation of Archaeological Heritage: Tyche Temple

 

 

17.15-17.30 Nezihat KÖŞKLÜK KAYA, Ali Kazım ÖZ, Aygün Ekin MERİÇ    
Antik Dönemde Taş: İznik (Nikaia) Roma Tiyatrosu
Stone in Antiquity: Iznik (Nikaia) Roman Theater

 

17.30-17.45 Zişan KAPLAN, Burcu TAŞCI, Funda GENCER    
Taş Anıtların Korunmasında Kullanılan Avrupa Standartları
European Standards Used in Conservation of Stone Monuments

 

Ara / Coffee Break: 17:45 / 18:00

 

18.00-18.45 Ahmet İĞDİRLİGİL
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Bodrum Örneğinde Mimaride Taş Kullanımı ve Yeni Yorumlar
The Use of Stone in Architecture in the Case of Bodrum and the New Approaches
 

KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA TAŞ
Stone within the Contex of Cultural Heritage

Doç.Dr. Deniz ÖZKUT
Oturum Başkanı / Session Chair
 

18.45-19.00 Nezihat KÖŞKLÜK KAYA    
Taşın Geleneksel Mimaride Kullanımı: Kula Örneği
Use of Stone in Traditional Architecture: Kula

 

19.00-19.15 Murat KILIÇ, İnci PÜRLÜSOY    
Konya’daki Tarihi Yapılarda Kullanılan Doğal Taşlar
Natural Stones used in the Historical Structures in Konya

 

19.15-19.30 Feyzal AVCI ÖZKABAN    
1950-1970 Dönemi İzmir Mimarlığında Doğal Taş Kullanımı
Natural Stone Using in the Izmir Architecture in the Period of 1950-1970

 

 

22  mart / march
 

11.00 Yer / Place: fuarizmir
Marble-2017 Açılış / Opening


SEKTÖR SOHBETLERİ
13.00-15.30 Sector Session
Ali ŞAYAKÇI
Moderatör / Moderator    
Peter Becker / Stone-Ideas, Brian Gurteen / Naturstein Magazine,
Anil Taneja / Litos Magazine, Stephan Heyert / Akemi B Holü Seminer Salonu / B Hall


Faruk ÇALAPKULU
15.00-15.30 Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
“Doğaltaş Sektörü Nereye Koşuyor?”
“Where is the Natural Stone Sector Running?
C Holü Seminer Salonu / C Hall
 
 
PANEL

 

15.30-17.30 “Doğaltaş Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri” “Problems and Solution Suggestions of Natural Stone Sector”
Prof.Dr. Faruk ÇALAPKULU (Ege Jeoteknik Mühendislik)
Moderatör / Moderator  

 

Cihan TATAR

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Directorate General of Environmental Impact Assessment, permit and Inspection

 

Tayfun KILIÇ

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Ministry of Economy General Directorate of Exports

 

Mithat CANSIZ

MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü

MIGEM General Directorate of Mining Affairs

 

Aytunç NANE

Orman Genel Müdürlüğü

General Directorate of Forestry

 

 R. İhya KANGAL

TÜMMER Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği

TÜMMER Turkish Marble, Natural Stone and Machinery Manufacturers Association

 

Hüseyin ALAN

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Chamber of Geological Engineers of TURKEY

 

 

SERGİ AÇILIŞI
Exhibition Opening
C Holü-Yaşam Sokağı / C Hall    12.00
“Taş Heykel Sergisi”
“Stone Sculpture Exhibition”
Çıdam MELEK
“Taş ve İnsan”    “Taş; Sanat ve Jeoloji”
“Stone and Human”    “Stone; Art and Geology”

 

 

23    mart / march
 

Yer / Place: fuarizmir

 

TAŞ; EKONOMİ, FİNANS ve MEVZUAT
Stone; Economy, Finance and Legislation

Prof.Dr. Faruk ÇALAPKULU (Ege Jeoteknik Mühendislik) Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University) Oturum Başkanları / Session  Chairs


10.00-10.20 Ümmü Gülsüm ERASLAN, Figen BALO    
Bir Endüstriyel İşletmede Doğal Mermer Üretim Sürecinin Analizi ve Optimizasyonu
Analysis and Optimization of Natural Marble ProductionProcess in an Industrial Operation
 

10.20-10.40 Songül GÜL SALLAN, Onur UZER    
Türkiye’de Mermercilik Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü
The Role of Marble Industry on Sustainable Development in Turkey: Burdur  Sample

 

10.40-11.00 Ramazan HACIMUSTAFAOĞLU    
Mermer Sektöründe Araeleman Sorunu ve Çözüm Önerileri
Technicians Problem in the Marble Sector and Solutions Proposal

 

11.00-11.30 Demir ERKANOL, Abdulkerim AYDINDAĞ
Fatih DUMANLI, Orhan GÜREL    
Doğal Taş Bilgi Sistemi (DBS)
The Natural Stone Information System

 

Ara / Coffee Break: 11:20 / 11:30
 

 

TAŞ; KESME, İŞLEME ve İYİLEŞTİRME
Stone Cutting and Processing

Prof.Dr. Jose MIRAO (Universidade of Évora, Portugal)
Prof.Dr. Atiye TUĞRUL (İstanbul Üniversitesi / İstanbul University)
Oturum Başkanları / Session Chairs
 

11.30-12.00 Ruben MARTINS, Luis LOPES, Emanuel BRANCO
Çağrılı Konuşmacılar / Invited Speakers    
Under Ground Marble Exploitation-Aportuguese Case Study and Technical Aspects

 

12.00-12.15 Melda ÖZDEMİR, Sevim SEÇKİN    
Kırşehir Oniks Taşı Üzerine Bir Araştırma
A Study the Industry of Onyx Stone in Kırsehir

 

12.15-12.30 Ebru ŞAHİN MERCİMEK, Tuğba İNAN    
Tarihi Geleneksel Yapılarda Doğal Taş Malzeme ve Koruma Sorunları
Natural Stone Materials and Conservation Issues in Historical Traditional Structures
 

12:30 / 13:30 Öğle Yemeği / Lunch

 

13.30-14.15 Çıdam MELEK
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
“Kadim Dost Taş”
“Ancient Friend Stone”

 

14.15-15.00 Derya AKDURAK
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Tasarımda Taş Alıgısı

 

15:00 / 15:15 Ara / Coffee Break:

 

TAŞ ve İÇ MEKAN TASARIMI
Stone and Interior Design

Doç.Dr. Deniz HASIRCI (İzmir Ekonomi Üniversitesi / İzmir Ekonomi University)
Oturum Başkanı / Session Chair
 

15.15-15.30 Murat KILIÇ, Melih KURNALI    
Mimari Tasarımda Doğal Taş Kullanımı ve İç Mekana Yansımaları
Use of Natural Stones in Architectural Designs and their Reflections on the   Interior

 

15.30-15.45 Demet DİNÇAY ARSLAN    
İç Mekana Taşıdığı Anlam ile Doğaltaş
Natural Stone Through the Semantıc Meanıngs It Conveys to Interıor Space

 

15.45-16.00 Merve GERÇEK, Zeynep Nilsun KONAKOĞLU
Nuran IRAPOĞLU, Şengül YALÇINKAYA    
Tasarımcı Gözüyle Doğal Taşın Hareketli Mobilyada Kullanımı
Usage of Natural Stone in MovableFurniture from Designer’s  Vision

 

Ara / Coffee Break: 16:00 / 16:15
 

 

16.15-17.00 Ersen GÜRSEL
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Yerel Mimaride Doğal Taş ve Taş Ustaları
Natural Stone and Stonemasons in Vernacular  Architecture
 
 

TAŞ ve KENTSEL TASARIM
Stone and Urban Design

 

Prof.Dr. E. İpek ÖZBEK SÖNMEZ (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanı / Session Chair


17.00-17.15 Hayat ZENGİN ÇELİK    
Yenilenen Yapılarda “Taş” kaplama Malzemesi Kullanımının Kentsel Mekanın Biçimlenişi Üzerindeki Etkisi; İzmir Bostanlı Örneğinde Bir İnceleme
The Iimpact of the Use of “Stone” Cladding Material in Renovated Buildings  on
Configuration of Urban Space: an Examination in Izmir Bostanlı  Case

 

17.15-17.30 N. Papatya SEÇKİN, Y. Çağatay SEÇKİN    
Peyzaj Tasarımı ve Doğal Taş Kullanımı
Landscape Design and Use of Natural  Stone

 

Makbulenur BEKAR, Elif KAYA ŞAHİN Nilgün GÜNEROĞLU    17.30-17.45
Kent Mobilyalarında Doğal Taşın Kullanımı
Use of Natural Stones in Urban Furniture

 

17.45-18.00 Elmas ERDOĞAN, Nuriye Ebru YILDIZ    
Peyzaj Tasarımı ve Taş
Landscape Design and Stone
 
 

24   mart / march

Yer / Place: fuarizmir

 

KENTSEL ALANDA TAŞ
Stone in Urban Area

Dr. Nurdan CANER ERDOĞAN (Ege Üniversitesi / Ege University)
Oturum Başkanı / Session Chair
 

 

10.00-10.15 Elmas ERDOĞAN    
Geleneksel Anadolu Konutu, Ekolojik Tasarım ve Taş
Traditional Anatolian House, Ecological Design and  Stone

 

10.15-10.30 Ayça TOKUÇ, Burcu Gülay TAŞÇI    
Yapı Yaşam Döngüsü Sonunda Taş
Stone Through Life Cycle

 

10.30-10.45 Şebnem ERTAŞ, Makbulenur BEKAR,
Zeynep SADIKLAR, Selver KOÇ    
Simge ile Taşı Anlama ve Anlamlandırma
Understanding the Stone and It’s Sensemekaning with Symbol

 

10.45-11.00 Makbulenur BEKAR, Elif KAYA ŞAHİN, Nilgün GÜNEROĞLU    
Doğal Taşların Kent Kimliğine Etkisi: Trabzon Örneği
Effect of Natural Stones on Urban Identy: Trabzon Example

 

11:00 / 11:15 Ara / Coffee Break:

 

AGREGA
Aggregate

Prof.Dr. Ruben MARTINS (University of Évora, Portugal)
Doç. Dr. Cem KINCAL (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanları / Session Chairs


11.15-11.35 Şevket KORUÇ    
Türkiye’de Agrega Madenciliğinin Durumu
State of Aggregate Mining in Turkey
 

11.35-11.55 Atiye TUĞRUL, Murat YILMAZ    
Megakentler için Agrega Kaynak Planlamasının Önemi: İstanbul Örneği
Importance of Aggregate Resource Planning for Megacities: An Example of  Istanbul

 

11.55-12.15 Nusret BOZKURT, E.Ozan KARACA, Nazmi BAYLUĞ    
Atık Taşlardan Elde Edilen Tozların Beton Teknolojisinde Katkı Maddesi Olarak Kullanabilirliğinin Araştırılması
The Investigation of Usability of Dusts Obtained from Waste Stones as Additive Materials in Concrete Technology

 

12.15-12.35 Bektaş UZ, Taşkın Deniz YILDIZ, Murat MARAL, Veli UZ    
Gebze/Kocaeli Mudarlı Civarındaki Kireçtaşlarının Doğaltaş-Mermer Açısından Etüd ve Değerlendirilmesi
Survey and Evaluation of Limestone with Regard to Natural Stone-Marble a Round

 

12.35-12.55 Bektaş UZ, Fazlı ÇOBAN,
Taşkın Deniz YILDIZ, Veli UZ, Murat MARAL    
Yatağan (Muğla)-Yeniköy-Berber Mahallesi Civarının Kalsit Açısından Etüd ve Değerlendirilmesi
Evaluation and Etude of Yatağan (Muğla)-Yeniköy-Berber Quarter Near Calcite

 

Öğle Yemeği / Lunch: 12:35 / 13:30
 

 

13.30-14.15 Aslı ÖZBAY
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Taş’ın “içinde” Yaşanan 3000 Yıl: Kapadokya

 

14.15-15.00 Figen KIVILCIM
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    
Taşın Acı Hafızası: İstanbul Kara Surları
Bitter Memory of Stone: The Istanbul Land Walls

 

Ara / Coffee Break: 15:00 / 15:15

 

TAŞ ve MİMARI TASARIM - YEREL YORUMLAR
Stone and Architectural Design – Local Comments

 

Doç.Dr. Hümeyra BİROL AKKURT (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanı / Session Chair
 

 

15.15-15.30 Ayşegül ÖZBEK    
Bir Kent, İki Yaşam: Le Corbusier’in Chandigarh’ı ve Nek Chand’in Kayalar Kenti
One City, Two Lives: Le Corbusier’s Chandigarh and Nek Chand’s The Rock  Garden
 

 

15.30-15.45 Emine EKİNCİ DAĞTEKİN    
Bazalt Taşının Diyarbakır İç Kale Surlarında Kullanım Biçimleri ve Yerleri
Styles and Areas of Use of Basalt Stone in Diyarbakır Inner Fortress Walls

 

15.45-16.00 Şebnem ERTAŞ, Makbulenur BEKAR, Funda KURAK AÇICI, Elif SÖNMEZ    
Tasarımda Bir Dil Olarak Taşın Kullanımı: Konya Sille Örneği
Use of Stone as a Language in Designing: Sample of Sille, Konya

 

16.00-16.15 Sevgen Z. PERKER, Lale KARATAŞ    
Mardin Geleneksel Konut Cephelerinde Doğal Taş Malzeme Sorunları Üzerine Bir İnceleme
A Review on The Problems for Natural Stone on Mardin’s Traditional Housing Facades

 

16:15 / 16:30 Ara / Coffee Break

 

TAŞ ve MİMARI TASARIM
Stone and Architectural Design

 

Prof. Yeşim Kamile AKTUĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanı / Session Chair
 

 

16.30-16.45 Burcu Gülay TAŞÇI, Ayça TOKUÇ    
Bir Kent, İki Yaşam: Le Corbusier’in Chandigarh’ı ve Nek Chand’in Kayalar Kenti
One City, Two Lives: Le Corbusier’s Chandigarh and Nek Chand’s The Rock  Garden

 

16.45-17.00 Emrah GÖKALTUN    
Doğaltaş Yapı Malzemelerinin Çağdaş Mimaride Uygulama Alanları ve Kullanım Sorunları
Application  Areas and Usage Problems of Natural Stone Building Materials in Contemporary Architecture

 

16.45-17.00 Sıdıka ÇETİN, Berna GÜÇ    
Bucak Yöresi Mermercilik Sektöründe Artık Taşın Alternatif Kullanım Alanları
Alternative Uses for Waste Stones in the Marble Sector in Bucak

 

 

17.15-17.30 Figen BALO, Ümmü Gülsüm ERASLAN    
Ekolojik Yapı Tasarımında Doğal Taş Destekli Alternatif Kompozitler
Alternative Composites Supported Natural Stone in Ecological Structure Design
 
 

 

25    mart / march

Yer / Place: fuarizmir

 

ANTİK DÖNEMDE TAŞ
Stone Usage in Antiquity

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University) Prof.Dr. A.Bahadır YAVUZ (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University) Oturum Başkanları / Session  Chairs
 

10.00-10.30 Matthias BRUNO, Donato ATTANASIO, A.Bahadır YAVUZ
Çağrılı Konuşmacılar / Invited Speakers    
Carian Marbles in Roman Antiquity

 

10.30-10.50 Ramazan HACIMUSTAFAOĞLU, Fuzuli YAĞMURLU    
Afrodisias Antik Kenti Kristalin Mermerlerinin Petrografik Özellikleri, Kristal Boyutlarının Sınıflandırılması ve Referans Kristalin Mermer Örnekleri Tane Boyutları ile Karşılaştırılması Petrographic Properties of Crystalline Marbles of Afrodisias Ancient City, Classification
of Crystal Sizes and Comparison of Grain Size of Reference Crystal Marble   Samples

 

 

 10.50-11.10 Wielgosz-Rondolino DAGMARA, Marcin BOJANOWSKI, Emilia Leah LONG, Demir ERKANOL, Marcin GLADKI,
M.Cemal GÖNCÜOĞLU, Agnieszka JARMEK  
Polonya’da Arkeopetroloji için Marmora Asiyatika Projesi: Ön Bulgular
“Marmora Asiatica towards archaeopetrology in Poland”: preliminary results of    research

 

11:10 / 11:30 Ara / Coffee Break

 

 

ANTİK DÖNEMDE TAŞ
Stone Usage in Antiquity

Matthias BRUNO
Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Oturum Başkanları / Session Chairs
 

11.30-11.50 Meral HAKMAN    
Eski Yunan’da Mermer Türleri ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanımı
Types of Marble and Their Uses in Ancient Greek
 

11.50-12.10 Evrim KAFA, Nezihat KÖŞKLÜK KAYA    
Taş İşleme Teknikleri ve Metropolis Antik Kenti Özelinde İncelenmesi
Stone Processing Techniques and Examining The Matter with The Example The Ancient City of Metropolis

 

12.10-12.30 Elif SAĞIN UĞURLU, Hasan BÖKE    
Roma Dönemi Duvar Harçlarının Özellikleri
Properties of Roman Period Wall Mortars


12:30 / 13:30 Öğle Yemeği / Lunch

 

AFRODİSİAS
Aphrodisias

Prof.Dr. Sacit ÖZER (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)
Dr. Selman ER
Oturum Başkanları / Session Chairs
 

13.30-14.00 Cengiz BEKTAŞ
Çağrılı Konuşmacı / Invited Speaker    

 

14.00-14.00 Matthias BRUNO, Donato ATTANASIO, A.Bahadır YAVUZ    
Carian Marbles and the Sculptors of the So-Called “School of Aphrodisias

 

14.20-14.40 Faruk OCAKOĞLU    
Afrodisias ve Çevresinin Kuvaterner Stratigrafisi, Jeomorfolojisi ve Depremselliği
Afrodisias ve Çevresinin Kuvaterner Stratigrafisi, Jeomorfolojisi ve Depremselliği

 

14.40-15.00 Çiğdem ALAS    

 

Ara / Coffee Break: 11:10 / 11:30

 

 

PANEL

Hasan TOPAL

Oturum Başkanları / Session Chairs

 

Ahmet İğdirligil, Murathan Dinçay, Uğur Yıldırım, Mevlüt Kaya 

15.30-17.30  “Taşın Kentsel ve Mimari Alanda Kullanımı: Güncel Dinamikler, Sorunlar ve Beklentiler”

“Usage of Stone in Architectural and Urban Area: Current Dynamic, Problems, Expectations”

 
 
IV. ULUSLARARASI TAŞ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
“IVth International Stone Congress-2017 Result Report”

 

 

17.15-17.30
Afrodisias Teknik ve Kültürel Gezisi / Technical and Cultural Trip - Aphrodisias    17.30

 

POSTER

 

23-25 Mart / March 2017    10.00-19.00
Fuar İzmir, C Holü-Yaşam Sokağı / Fuar Izmir C Hall

 

SUNUM

12.30-13.30 Presantation
25 Mart / March 2017    
Fuar İzmir, C Holü-Yaşam Sokağı / Fuar Izmir C Hall
Ece KILINÇ AKSAY
Mermer İşleme Tesislerinde Oluşan Sulu Toz Artıklarının Arıtımında Kullanılan Çevre Dostu Yöntemler
Eco-friendly Methods Used in the Treatment of Aqueous Dust Tailings in Marble Processing Plants

 

Ali ÇAKMAKOĞLU
Afrodisias Çevresinin (Karıncalıdağ - Babadağ ve Tavas arası) Jeolojisi ve Antik Mermer Ocaklarının Tektono-Stratigrafik Yeri
Geology of the Aphrodisias Area (between Karıncalıdağ-Babadağ and Tavas) and the Tectono-Stratigraphic Setting of the Ancient Marble Quarries

 

Umut DOĞAN, Ramazan HACIMUSTAFAOĞLU, A.Bahadır YAVUZ, Fuzuli YAĞMURLU
Afrodisias ile Menderes Antiokheiası arasındaki Çamlıbel Mezar Anıtının Arkeolojik Önemi ve Mimarisinde Kullanılan Doğal Taşların Özellikleri
Between Aphrodisias and Menderes Antiocheias Archaeological Importance of Çamlıbel Tomb Monument and Characteristics of Natural Stone Used in Architecture

 

Elmas ERDOĞAN, Ebru Nuriye YILDIZ
Anadolu’da Antik Dönemde Taş; Pamphylia Örneği
Stone in Ancient Anatolia: Pamphylia Case

 

Evrim KAFA, Nezihat KÖŞKLÜK KAYA
Taş; Bakım-Onarım ve Restorasyon, Almanya’da Bir Staj Deneyimi
Stone; Maintanance-Reparation and Restoration, A Training Experience in Germany

 

Elif ŞAHİN KAYA, Makbule Nur BEKAR, Nilgün GÜNEROĞLU
Doğal Taşların Uygulama Detayları
Natural Stone Application Details
 

İsmail Yıldırım TOSUN, Yakup ANIT
Batman İli Kalker Taşının Jeodinamik Dayanımının İncelenmesi
Investigation of the Geodynamic Resistance of the Limestone of Batman City

 

Çetin YEŞİLOVA, Sefer ÖRÇEN
Atık Malzemeden Yapay Mermer Üretimi
Artificial Marble Production from Waste Material

 

Fatıma Zehra YÜTER
The Terminology of Stone Construction in Anatolian Turkish Islamic Architecture

 

 

SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Social - Cultural Acttivities

 

10.00-19.00 20-21 Mart / March 2017
Mozaik Sergisi / Mosaic Exhibition    
İzmir Mimarlık Merkezi / Izmir Architectural Center

 

10.00-19.00 23-24 Mart / March 2017
Çıdam MELEK
Taş Rölyef Atölye Çalışmaları / Stone Relief Workshop    
Fuar İzmir, C Holü Yaşam Sokağı / Fuar Izmir C Hall

 

10.00-19.00 22-25 Mart / March 2017
Çıdam MELEK
“Taş Heykel Sergisi / Stone Sculpture Exhibition”    
Fuar İzmir, C Holü-Yaşam Sokağı / Fuar Izmir C Hall

 

Adem KAYA, Ahmet VURAL, Aliye Yasemin BAKAN, Cem BALKI, Hüseyin OPRUKLU, Murat AYNELİ, Ogün BALCI, Tuğran YÜCE “Taş ve İnsan Fotograf Sergisi / Stone and Human”

 

Ali ÇAKMAKOĞLU
“Taş; Sanat ve Jeoloji / Stone; Art and Geology Photography Exhibition”

 

Afrodisias Teknik ve Kültürel Gezisi
Aphrodisias Technical and Cultural Tour

Başlayış / Start ........................................................ 25 Mart / March 2017-17.30
Bitiş / Finish ............................................................. 26 Mart / March 2017-22.00