Altsayfa Banner

Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu

Dr. Hümeyra AKKURT – DEÜ Mimarlık Bölümü


Dr. Çiğdem ALAS – Afrodisias Sevenler Derneği


Dr. Ceyhan ALDEMİR – DEÜ İşletme Bölümü


Murat ALKAN – ALKIM Jeoloji


Dr. Güliz BİLGİN ALTINÖZ – ODTÜ Mimarlık Bölümü


Dr. Donatto ATTANASIO – (ISM-CNR), Archeometrist, Roma, Italya


Cengiz BEKTAŞ – BEKTAŞ Mimari İşliği


Dr. Demet BİNAN – Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü


Dr. Matthias BRUNO – External Expert, Archeometrist, Roma, Italya


Dr. Faruk ÇALAPKULU – Ege Jeoteknik


Dr. Ertan DAŞ – EÜ Sanat Tarihi Bölümü


Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI – DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü


Dr. Burhan ERDOĞAN – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Nurdan ERDOĞAN – EÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü


Dr. Akın ERSOY – DEÜ Arkeoloji Bölümü


Dr. Deniz GÜNER – DEÜ Mimarlık Bölümü


Dr. Neslihan ONAT GÜZEL- DEÜ Mimarlık Bölümü


Ramazan HACIMUSTAFAOĞLU – DEÜ Torbalı Meslek Yüksek Okulu


Dr. Murat HATİPOĞLU – DEÜ İzmir Meslek Yüksek Okulu


Dr. İsmail İŞİNTEK – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Musa KADIOĞLU – AÜ Arkeoloji Bölümü


Dr. Recep KILIÇ – AÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Yaşar KİBİCİ – DPU Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. M.Yalçın KOCA – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Halil KÖSE – DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü


Dr. Halil KUMSAR – PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Nejat KUN – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Mustafa KUŞÇU– SDÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Luis LOPES – University of Evora Geosciences Department, Portugal


Dr. Ruben MARTINS - Geosciences Department, University of Évora, Portugal


Dr. Jose MIRAO - Hercules Laboratory, Universidade of Évora, Portugal


Dr. Mahmut MUTLUTÜRK - SDÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Faruk OCAKOĞLU – Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Turgay ONARGAN – DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü


Dr. Neslihan ONAT – DEÜ Mimarlık Bölümü


Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU – DEÜ Mimarlık Bölümü


Deniz İskender ÖNENÇ – Barit Maden TAŞ


Ayşegül ÖZBEK – Atölye ÇİZİK


İlker ÖZDEL – diStudio Mimarlık Hizmetleri


Dr. Sacit ÖZER – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Deniz ÖZKUT – Koruma Uzmanı, Mimar


Dr. Ömür N.T.ÖZMEN – DEÜ İşletme Bölümü


Dr. Agostinho da SILVA – CEI, Comp. de Equipamentos Ind.,Lda.,SJ da Madeira, Portugal


Dr. Luis SOUSA – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro


Dr. Delya SPONZA – DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü


Dr. Dürrin SÜER – M artı D Mimarlık


Dr. Cumhur TANRIVERDİ – Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü


Dr. Tamer TOPAL – ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Ebru TORUN – KU Leuven Üniversitesi, Belçika


Dr. Atiye TUĞRUL – İÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Necdet TÜRK – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Sevilay UZUNALLI – DEÜ Hukuk Bölümü


Dr. Fuzuli YAĞMURLU - SDÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. A.Bahadır YAVUZ – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü


Dr. Nurdan GÜNEŞ YILMAZ – DEÜ Torbalı Meslek Yüksek Okulu


Dr. Erdoğan YÜZER – İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü