Altsayfa Banner

Kongre Düzenleme Kurulu

 

Alim MURATHAN

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı

 

H. İbrahim ALPASLAN
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı

 

Z. Gül ŞENER

İZFAŞ Yönetim Kurulu M. Üyesi

 

Mevlüt KAYA

Ege Maden İhracatçıları Birliği