Altsayfa Banner

Organizing Committee

 

Alim MURATHAN
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı
 
H. İbrahim ALPASLAN
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı
 
Gül ŞENER
İZFAŞ Murahhas Üyesi
 
Mevlüt KAYA
Ege Maden İhracatçıları Birliği