“ Taşa değer katanlar”
 bir araya geldi

26. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenecek olan 6. Uluslararası Taş Kongresi’nin lansmanı, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşti. Sektörün öncü isimleri, lansman ile uzun bir sürenin ardından ilk kez bir araya geldi.

Türkiye’nin doğal taş zenginliğini dünya ticaretine açan Marble İzmir Fuarı, iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Taş Kongresi ile değer kazanıyor. 24-27 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşecek 26. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak 23-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek 6. Uluslararası Taş Kongresi, “Taş Değer Katar - Taşa Değer Katanlar” teması ile bilim insanlarını sektör temsilcileri ile buluşturacak.

Kongre çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım toplantısına; TİM Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Alim Murathan, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Dr. İlker Kahraman ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katılarak sektörün mevcut durumu ve kongre ile ilişkisine yönelik açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Konuşmaların ardından sektör başkanları ile protokol imzalandı.

Toplantı açılışı, sektörün duayen isimlerinden olan Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu tarafından yapıldı. Kongre Genel Sekreteri Doç. Dr. Ersin Koralay, doğal taşın serüveni, farklı sektörlerde kullanımı, ihracatı ve tasarım faaliyetleri kapsamında kongrenin geçmişten bugüne dek edinilen tecrübeler ile yenilikçi yaklaşımları içeren perspektiflerini anlattı. Toplantıda, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu İbrahim Alimoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Haldun Barışcan ile kongrenin düzenleme, yürütme, sektörel danışma, bilimsel ve teknik çalışma komitelerinin üyeleri yer aldı.

“Türk doğal taşı adını İzmir’den duyuracağız”
Ertelenen fuar döneminin ardından sektör için yeniden bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu belirten İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Türkiye ekonomisinin destekleyici gücü olan İZFAŞ, paydaşlarıyla kurduğu kent koalisyonu ile İzmir’in kalkınma modeline hizmet veriyor.  Bizler, İzmir Büyükşehir Belediyemiz, İZFAŞ yönetimimiz ve tüm sektör temsilcileri ile kol kola İzmir’i dünyaya taşımak ve yerelde kalkınmayı güçlendirmek için çalışıyoruz. İZFAŞ, tüm sektör için ortak bir paydaştır. Bildiğiniz gibi bu yıl Marble İzmir Fuarımız, Covid-19 salgını nedeniyle T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında ertelendi. Biz ise hazırlıklarımıza bu süreçte de devam ettik. Bugün burada toplanmamıza sebep olan 6. Uluslararası Taş Kongresi ile, doğal taşta dünya çapında bir marka değerine sahip olduğumuzu, ona değer katanlarla bir arada değerlendirip; Türk doğal taşı adını İzmir’den duyuracağız” dedi.

Dinçer: “Enerji kaynakları ve üretim kabiliyeti ile kendine yeter bir ülke olmak önemli”
Sektörün hammadde ve enerji açısından stratejik önem teşkil ettiğine değinen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, “Büyük ve zorlu bir süreç sonrası yeniden bir aradayız. Covid-19 global krizi ile bir kere daha gördük ki; hammaddesi, enerji kaynakları ve üretim kabiliyetiyle kendine yeter bir ülke olmak son derece önemli. Maden zenginliği, bunu gün yüzüne çıkarıp işleme kabiliyeti, üretimde ve ihracatta kapladığı yer önemle üzerinde durmanız gereken basamaklar.  Bu noktalar üzerinden Türkiye gerçeğine baktığımızda gelecek vadeden bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye gerek hammadde gerekse de enerji kaynağı olarak kullanılan madenler ve doğal taşlar konusunda oldukça zengin bir ülke. Türk maden sektörü Türkiye ekonomisine 40 milyar dolarlık katkı sağlayan bir sektör ve sektörümüzün ihracatı 2019 yılında 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör olarak 2020’nin ilk 7 aylık döneminde 2,22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Sektör Covid-19 kaynaklı kayıplarını yüzde 11,34’e kadar geri çekti. Tüm dünyada karantina kurallarının gevşetilmeye başlatıldığı yeni normal dönemde ihracatta aylık bazda yükseliş yaşandığını görüyoruz. Tüm bu zorlu süreci yaşarken İMİB olarak Türk doğal taşına olan ilginin ve talebin artması için çalışıyoruz. 2021 yılında düzenlenecek olan  6. Uluslararası Taş Kongresinin de Türk doğal taş sektörüne önemli katkıları olacağına inanıyor ve destekliyor;  bugünkü tanıtım toplantısının da sektörümüz için güzel sonuçlar getirmesini diliyorum” ifadelerinde bulundu.

“İnadına üretim, inadına ihracat”
Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, pandemi döneminde online toplantılarda bir araya gelmiş olsak da, yüz yüze görüşebilmenin büyük bir keyif olduğunu bu süreç bizlere öğretti. Türk doğal taşına katma değer katma çabamız, ‘inadına üretim, inadına ihracat’ mottosuyla pandemi sürecinde devam etti, devam edecek. Uluslararası Taş Kongremiz ve İzmir Marble Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’mız pandemi sonrasında doğaltaş sektörü için ilk etkinlik olması nedeniyle bizler için daha da önemli. Türkiye’nin doğal taş sektöründe sahip olduğu rezervler ile ihracattan aldığı pay arasında bir uyumsuzluk var. Amacımız, bugün 2 milyar dolar seviyesinde olan doğal taş ihracatımızı 7 milyar dolara taşımak. Bu hedefe böylesi işbirlikleriyle sağlayacağımız sinerji ile ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” şeklinde konuştu.


“Kaynaklar sınırsız değil”
Kentin kongre ve fuarla çok daha fazla gelişeceğine inandığını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Alim Murathan, “Ülkemizin mermer ve doğal taş rezervleri önemlidir.  Ancak sınırsız değildir. Milyonlarca yıllık jeolojik olaylar sonucu oluşan bu rezervlerimizi en az kayıpla, en ekonomik olarak işletmek, teknoloji, tasarım, bilimsel uygulamalar ile geliştirmek ve çevre, ekosistem değerlerini dikkate alarak ekonomiye kazandırmak önemlidir. 2008 yılında Jeoloji Mühendisleri Odası olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz ve 2017 tarihinden bu ayana Mimarlar Odası ile birlikte her iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz bu kongrenin esas amacı da taş sektöründeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, ortak akılla izlemek, tartışmak ve ülkemizin taş ekonomisine değer katmaktır. Dünya taş üretim ve ticaretinde önemli bir konumda olan ülkemiz ve bu konuma gelmemizde, düzenlediği Marble İzmir Fuarı ile büyük güç katan İzmir’e yakışır bir kongre olacağı inancındayız” dedi.

“Aynı hedefe farklı değer katanlar geleceği inşa edebiliyor”
21.yüzyılda bilginin ve buna bağlı uzmanlıkların çeşitlenmesi farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını zorunlu kıldığını dile getiren Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Dr. İlker Kahraman,  “Günümüzde başarı, beraber üretebilmekten, bir bütünün farklı parçaları olabilmekten geçiyor. Aynı hedefe farklı açılardan değer katabilenler ancak geleceği inşa edebiliyor. Bu bilinç ile Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak amacımız tasarım odaklı düşünce ve eylem yapısı ile değer katmanın parçası olmak. Kongrenin ve fuarın gerçekleşmesine katkı koyan kurumlarla bu amacı gerçekleştireceğimize inancımız tam” şeklinde konuştu.

Çalapkulu: “Zafer inananlarındır”
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu ise, kongrenin yıllık toplantısı ve ihracatçı birliklerinin düzenleyeceği 9 alım heyetlerinin B2B görüşmeleri ve üreticilerle tanışmaları, VR sanal gerçeklik, 3D teknik ve mimari birer sunum kongre faaliyetleri kapsamında planlandığını açıkladı. Prof. Dr. Çalapkulu, “Türkiye’de temel sorunumuz sürdürülebilirlik oluyor. 12 yıldır devam eden bu kongre dizininin ileriki yıllarda da devam edebilmesi için bir çalışma modeli ortaya koyduk. Bugün Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı Türkiye’de yapılıyor ve temeli 1989 yılında İEF bünyesinde Mermer Sevgi Yolu atıldı. Dileğimiz sağlık ve barış içinde ekonomik faaliyetlerinin bir an önce kaldığı yerden devam etmesi. Zafer inananlarındır” ifadelerinde bulundu.

Tema: “Taş Değer Katar-Taşa Değer Katanlar”
6. Uluslararası Taş Kongresi, “Taş Değer Katar-Taşa Değer Katanlar” temasıyla, yapılara değer katan taşlara, taşa değer katan farklı disiplinlerden aktörlere ve onların ilişkilenme biçimlerine odaklanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (TİM Maden Sektör Kurulu) ve İZFAŞ ortaklığında düzenlenecek olan 6. Uluslararası Taş Kongresi, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ve Denizli İhracatçılar Birliği  (DENİB) tarafından destekleniyor.