Alim MURATHAN
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı
 
H. İbrahim ALPASLAN
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı - DEÜ Mimarlık Fakültesi
 
Z. Gül ŞENER
İZFAŞ Yönetim Kurulu M. Üyesi
 
Mevlüt KAYA
Ege Maden İhracatçıları Birliği