Prof. Dr. Hümeyra AKKURT – DEÜ Mimarlık Bölümü


Dr. Serkan Angı - İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ - DEÜ Mimarlık Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ALPASLAN - DEÜ Mimarlık Bölümü
 

Doç.Dr. Güliz BİLGİN ALTINÖZ – ODTÜ Mimarlık Bölümü
 

Prof. Dr. Matthias BRUNO – External Expert, Archeometrist, Roma, Italya
 

Prof. Dr. Domenico CALCATERRA- Napoli Univ., Italy
 

Prof. Dr. Piergiulio CAPPELLETTİ- Napoli Univ., Italy
 

Prof. Dr. Faruk ÇALAPKULU – Ege Jeoteknik
 

Prof. Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI – DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Burhan ERDOĞAN – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Doç. Dr. Akın ERSOY – DEÜ Arkeoloji Bölümü
 

Gülistan GENÇ  - Mozaik Sanatçısı
 

Prof. Dr. Deniz GÜNER – DEÜ Mimarlık Bölümü 
 

Doç. Dr. Hikmet GÖKMEN – DEÜ Mimarlık Bölümü
 

Prof. Dr. Murat HATİPOĞLU – DEÜ İzmir Meslek Yüksek Okulu
 

Dr. İsmail İŞİNTEK – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Musa KADIOĞLU – AÜ Arkeoloji Bölümü 
 

Lubosz KARWAT- Pracownia Studio Lubosza Karwata, Poland
 

Prof. Dr. Emel KAYIN – DEÜ Mimarlık Bölümü
 

Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI- AÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Halil KÖSE – DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü
 

Doç. Dr. Nezihat KÖŞKLÜK KAYA-DEÜ Mimarlık Bölümü
 

Dr. Nejat KUN – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Mustafa KUŞÇU– SDÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Dr. Luis LOPES – University of Evora Geosciences Department, Portugal
 

Paolo MARONE- Italy Marble Inst.
 

Dr. Giancarlo MOLLI- Pisa Univ., Italy
 

Prof. Dr. Radoslav NAKOV-Bulgarian Academy of Sciences
 

Prof. Dr. İ. Aral OKAY- İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Turgay ONARGAN – DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Mehmet ÖNAL- Harran Üniv.
 

Deniz İskender ÖNENÇ – Barit Maden TAŞ
 

İlker ÖZDEL – diStudio Mimarlık Hizmetleri
 

Prof. Dr. Sacit ÖZER – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Doç. Dr. Deniz ÖZKUT – Katip Çelebi Üniversitesi Türk– İslam Arkeoloji Bölümü 
 

Adnan SARAÇOĞLU- SET Makine
 

Prof. Dr. Delya SPONZA – DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Walter PROCHASKA- Univ. of Leoben, Austria
 

Dr. Dürrin SÜER – Martı D Mimarlık
 

Prof. Dr. İsmail Ömer YILMAZ- ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Yücel YILMAZ- İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
 

Prof. Dr. Erdoğan YÜZER – İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Cumhur TANRIVERDİ – Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
 

Y. Mimar Çiçek Ş. TEZER YILDIZ – Mimarlar Odası İzmir Şubesi
 

Prof. Dr. Tamer TOPAL – ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Atiye TUĞRUL – İÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Necdet TÜRK – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Harun ÜRER – Katip Çelebi Üniversitesi Türk – İslam Arkeolojisi
 

Prof. Dr. A.Bahadır YAVUZ – DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
 

Prof. Dr. Şebnem YÜCEL – MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü