Kongre, zengin renk ve desenleri ile mimarların gözdesi, dünya ticaretinin lideri olan Türk ’’doğal taşının arama ve işletmesinde jeolojik  ocak ve fabrika üretiminde yeni tekniklerin, mimari tasarımlarında geçmiş ve güncel uygulamaların tebliğ, seminer, panellerde sunulacağı bir ortam yaratmayı, yatırımcılar ve doğaltaş ticareti yapan kişi ve kuruluşları aynı zamanda MARBLE Fuarı çatısı altında buluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla kongre sürecinde yapılacak görsel 3D, VR sanal gerçekçilik sunumları ile hem de  kongre sürecinde ve devamında yapılacak gezilerle katılımcılara binlerce yıllık teknikler, mimari uygulamalar ve günümüz üretim ortamları yerinde tanıtılacaktır.

6. Uluslararası Taş Kongresi, Taş Değer Katar-Taşa Değer Katanlar başlığı altında farklı disiplinlerden ve alanlardan taş ile ilişkilenen aktörlere ve onların ilişkilenme biçimlerine odaklanıyor. Bu çerçevede taşın Homo Sapiens ile 70 000 yıllık hem zamansal hem de mekânsal yolculuklarında şekillenen değerine vurgu yapmayı amaçlıyor.

Kongre günümüz teknolojilerini kullanarak ilk defa bu kongrede kullanılacak tekniklerle katılımcılarına sürprizler hazırlıyor.