1
DOĞAL TAŞ JEOLOJISI

- Taşın İşlenmesinde Petrografinin Önemi

- Ocak İşletmeciliğinde Stratigrafinin Önemi

- Ocak İşletmeciliğinde Tektoniğin Önemi

 

 
DOĞAL TAŞLARIN OCAK TEKNOLOJISI

- Doğal Taş İşletmeciliği

- Ocak Etüt ve Ar-Ge Yöntemleri 

- Ocak Üretiminde Yenilikçi Yöntemler

- Taş İşletmeciliğinde Makine Ve Teknolojisi Yenilikler

2
 

 
3
DOĞAL TAŞLARIN İŞLEME TEKNOLOJISI

- Makina Ve Ekipmanları, Bilgi-İşlem Uygulamaları 

- Taş; Kesme, İşleme Ve İyileştirme

- Taş Üretiminde Yenilikçi Sarf Malzemeleri

- Süs Taşları, Tasarımı ve İşleme Teknikleri 

 

 
TAŞ: EKONOMI, FINANS VE MEVZUAT

- Pandemi Sürecinde Doğaltaş

- Uluslararası Doğal Taş Ekonomisi ve Pazar Dinamikleri

- Proje ve Finansman Kaynakları

- Doğal Taş Jeolojisi, İşleme ve İşletmeciliğinde Mevzuat Sorunları

- Mermer ve Doğaltaş Fuarcılığı

- İş Sağlığı ve İş Güvenliği 

- Sektörel Eğitim ve İnsan Kaynakları

4
 

 
5
TAŞ KORUMA, BAKIM VE RESTORASYON

- Doğal Taş Sit Uygulamaları ve Restorasyon Teknikleri 

- Doğaltaş Bakım ve Onarımı 

- Çevre: Artıklar ve Atıklar

 

 
TAŞIN TASARIMI-MIMARIDE TAŞIN ANLAMI VE ÖNEMI

- Antik Dönemde Doğal Taş

- Taş ve Tarihi Yapılar

- Doğal Taş Ve Jeoarkeoloji

- Jeolojik Ve Kültürel Miras - Jeo-Turizm

- Kentsel Alanda Taş

- Tarihten Günümüze Heykel ve Mozaik

- Taş, Mozaik Ve Müzecilik

- Taşın Aklı

- Taşın Sosyo-Kültürel Anlamı 

6
 

 
7
TAŞIN TASARIMI-MIMARIDE TAŞIN ANLAMI VE ÖNEMI

- Çağdaş Mimari Tasarımda Taş’ın Yeri

- Mimari Projelerde Doğaltaş Kullanımı

- Mimari Uygulama: Montaj Ve Detay Üretimi

- Park ve Bahçe Tasarımı

- Taş ve Endüstriyel Ürün Tasarımı

- Taş ve İç Mekân Tasarımı

- Taş ve Kentsel Tasarım

- Taş ve Mimari Tasarım-Yerel Yorumlar

- Taş ve Mutfak Tasarımı

- Taş ve Spa (Hamam) Tasarımı