* Mimarlık, Planlama, Tasarım, Yer bilimleri, Taş üretim ve uygulama sektörlerini buluşturan toplantılar,

* İkili görüşmeler,

* Taş sektöründen uygulayıcıların bilgi paylaşımı/aktarımı.

* Tasarımcı, mimar ya da plancılardan bilgi/deneyim paylaşımı

* Taşın sıradışı kullanımına yönelik sanal / reel sergiler